Listing Rules

Ang listings sa ating marketplace ay minomoderate ng Carousell para maging maayos at masaya ang experience ng ating community members. Kapag nagli-list ng items sa Carousell, take note of the rules na kailangang sundin ng lahat ng sellers.

Ang kahit anong listings na hindi sumusunod sa aming listing rules ay matatanggal sa aming platform. Ang users na lalabag sa mga rules na ito ay maaaring sumailalim sa aming enforcement actions, katulad ng restrictions at permanent suspensions ng kanilang account.

Huwag mag-list ng items or services na prohibited o pinagbabawal

People of all ages ay gumagamit ng Carousell, kaya panatiliin natin itong malinis at ligtas. Ang mga delikado, mga hindi naaangkop at mga ilegal na item ay ipinagbabawal. Pati mga tao - dahil human trafficking 'yun! Hindi natin gusto ang mga ganung bagay dito. I-click ito para makita ang buong listahan ng mga pinagbabawal na item.

Huwag mag-lista ng may mga content na peke at labag sa aming rules

Sa Carousell, nirerespeto namin ang intellectual property rights ng iba. Lahat ng listings na naglalaman ng pekeng items ay tatanggalin sa aming platform. Tiyakin na ikaw ang totoong nagmamayari ng images at ng content na iyong gagamitin. Ikaw din ang magiging responsable sa pagsisiguro ng authenticity ng lahat ng iyong items listed. I-click ito to find out more.

Huwag mag-list ng duplicates

Isang beses lamang mag-list ng item o ng service - walang shopper ang gusto makakita ng parehong item ng paulit-ulit! I-click ito to find out more about duplicate listings.

Huwag gumamit ng mga irrelevant keyword sa iyong listings

Gumamit lamang ng may katuturan at accurate na mga keyword upang ilarawan ang iyong mga produkto upang mabigyan ang ating komunidad ng mas maayos na browsing experience sa marketplace.

Lagyan ng tamang presyo ang iyong listings

Ang presyo ng iyong listing ay dapat kapareho ng gusto mong presyo ng item na gusto mong ibenta o ng service na gusto mong ipoprovide. Ang pagdidisplay ng fake price sa iyong listing, e.g. Php 0 or Php 99999999, ay hindi allowed. 

Ilagay sa tamang category ang iyong items

Kung hindi ka sigurado sa category ng iyong item o service, i-explore ang iba pang categories na na available sa ating marketplace para makapag-decide kung ano doon ang pinakaangkop! Sa ganitong paraan, mas madaling makikita ng buyers ang listings na gusto nilang bilhin.

Gumamit ng images na may kaugnayan sa iyong listings

Dapat ay may kaugnayan ang image(s) na nakadisplay sa iyong listings sa item or service na iyong ina-advertise.

Huwag manira o mamahiya

Ang listings ay hindi dapat mapanira o naglalaman ng content na nakaka-offend o nakakagulo. Para sa iba pang impormasyon patngkol sa culture sa Carousell, i-check ang aming Community Guidelines.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.