Pag-pili ng username

Ano ang minimum/maximum na bilang ng mga character ang maaari kong gamitin para sa aking username?

Lahat ng Carousell username ay kinakailangan na may at least 5 na characters at maaaring maglaman ng hanggang sa 30 na characters. 

Anu-ano ang mga simbulo na maaari kong gamitin para sa aking username?

Lahat ng Carousell usernames ay maaari lamang maglaman ng mga titik (a-z), mga numero (0-9), underscores (_) at mga tuldok (.) — hindi pwedeng higit sa isa sa isang hilera.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.