Paano mag-report ng user/listing?

Nakakita ka ba ng kahit anong labag sa aming Community Guidelines? I-report ito sa amin! Maging mata at tenga ng ating komunidad para mapanatili ang kapayapaan ng marketplace para sa lahat.

Maaari kang mag-report ng user o ng listing.

Note: Ang Reports ay pananatilihing anonymous o sikreto maliban kung kinakailangan ng aming team na mag-follow-up directly mula sa ni-report.

Mobile app

Para mag-report ng user

 • Sa chat
  1. Puntahan ang chat kung saan ka nakipag-chat sa user na ito
  2. Piliin ang "more" icon na nasa itaas at kanang bahagi ng chat view
  3. Piliin ang "Report User" sa lalabas na menu
  4. Piliin ang nararapat na dahilan sa pag-report
 • Sa user profile
  1. Pumunta sa profile ng user na nais mong i-report
  2. Piliin ang "more" icon na nasa itaas at kanang bahagi ng profile ng user
  3. Piliin ang "Report User" sa lalabas na menu
  4. Piliin ang nararapat na dahilan sa pag-report

Para mag-report ng listing

 • Sa browse view
  1. Piliin ang "more" icon sa listing tile
  2. Pindutin ang "Report Listing" sa lalabas na menu
  3. Piliin ang nararapat na dahilan sa pag-report
 • Sa listing view
  1. Piliin ang "more" icon na nasa itaas at kanang bahagi nglisting view
  2. Pindutin ang "Report Listing" sa lalabas na menu
  3. Piliin ang nararapat na dahilan sa pag-report

Carousell Web

Para mag-report ng user sa web

 • Sa chat
  1. Puntahan ang chat kung saan ka nakipag-chat sa user na ito
  2. Piliin ang "more" icon na nasa itaas at kanang bahagi ng chat view
  3. Piliin ang "Report User" sa lalabas na menu
  4. Piliin ang nararapat na dahilan sa pag-report

Sa kasalukuyan, ang option para mag-report ng listing ay hindi available sa web. 

Kung ang report mo ay may kinalaman sa iyong binili o binenta sa kapwa mo Carouseller, maaari lamang na i-contact ang aming team dito.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.