Paano mag-deactivate o isara ang account?

Kung nais mo na i-deactivate ang iyong account, tumatanggap kami ng requests sa Carousell app.

Tandaan na kapag ang isang account ay na-deactivate na, hindi na magamit ang email address o username sa pag-sign up ng bagong account.

Ang pag-deactivate ng Carousell account ay nangangahulugan na ang lahat ng listings, chats at lahat ng impormasyon kalakip niyo ay mabubura permanently at hindi na makukuhang muli.

Kung sumasangayon ka sa nakasulat sa itaas, maaari mong sundin ang sumusunod na steps para mag-deactivate:

Mobile App

  1. Mag-login sa Carousell account na nais mong i-deactivate
  2. Pumunta sa iyong profile
  3. Pumunta sa Settings
  4. I-select ang "Email Support/ Feedback" at piliin ang "Deactivate Account"

Ang deactivation link ay magiging available lamaing pagkatapos ng 7 araw na inactivity (offers and messages). I-settle lahat ng pending transactions at i-delete lahat ng active listings para masiguro na ang account mo ay mananatiling inactive ng 7 araw.

Pagkatapos, kung ang account mo ay maaari nang madeactivate, i-click lamang ang deactivation option na color blue at makakatanggap ka ng email.

Sundin ang steps na naka-outline sa iyong email at ito ay madedeactivate successfully.

Carousell Web*

Kung nais mo na i-deactivate ang iyong account sa Carousell web, ito ay maaari lamang gawin sa Carousell App (Android o iOS devices). Kung ikaw ay web user, maaari kang mag-submiy ng account deactivation request dito.

Kung mayroon kang kahit anong feedback kung papaano namin mas mapapayos ang aming platform, wag magatubiling mag-iwan ng comment dito

 

*Ang pagkakasunod-sunod ng icons ay pwedeng maiba ng pwesto kapag ang gamit ay mobile browser 

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.