Hindi ako nakakatanggap ng Push Notifications

I-check ang article na ito para makita kung ang iyong Carousell Notification Settings ay nakaset ng tama.

Kapag nagawa na ito at ikaw ay hindi parin nakakatanggap ng Push Notifications, sundin lamang ang mga sumusunod na steps para masolusyonan ito: 

  1. Mag-logout sa iyong current session
  2. Mag-login ulit
  3. I-force-quit (kill) ang Carousell app sa pamamagitan ng pag double-press sa home button at pag-slide ng Carousell app pataas
  4. Buksan muli ang Carousell app

Ngayon ay makakareceive ka na ng notifications mula sa Carousell! :)

Maaari kang mag-send ng test messages mula sa ibang account (o kung mayroon kang ibang account) para i-double check. Tandaan na ulitlin ang steps sa taas kung hindi ka parin makareceive ng notification para ma-refresh anf connection signal ng iyong device, Apple servers at and aming servers.

Kung hindi parin gumana ang steps na iyo, kakailanganin mo na i-reinstall ang Carousell app muna. 

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.