Ang listing ko ay hindi na naalis sa "Uploading"

Para sa Android users, kung ang listing mo ay na-stuck sa "Uploading" at mukhang hindi nagu-upload, maaari mong gawin ang sumusunod na mga steps:

  1. Mag logout sa iyong Carousell session
  2. Mag-login muli 

Ang listing na ito ay makikitang naupload na successfully sa iyong profile.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.