Nadelete ang listings ko kahit hindi ko ito dinidelete

Ang aming content moderators ay sinusuri ang aming platform at tinatanggal ang listings na nakikitaan ng violation sa aming Community Guidelines o kung ang mga ito ay considered as prohibited items.

Kung ang iyong listings na natanggal ay wala sa aming Prohibited Items o against our Community Guidelines, maaari kang mag-file for appeal dito

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.