Paano maging admin ng isang Group?

Para ma-consider na maging admin ng isang Group, mayroon kaming mga criteria o pamamantayan:

  • Reputasyon ng iyong account
  • Enthusiasm mo para maging admin
  • Kasaysayan ng iyong mga listings

Ang Group Admins din ay inaappoint on a rotational basis, depende sa pangangailangan ng Group.

Maaari kang magapply para maging admin dito: http://bit.ly/1Zfl29I

Kung nais mo na mag-manage ng Group sa kapasidad ng moderator, maaari ka ring mag-reach out sa admin at mag-request na ma-appoint na Group moderator!

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
0 sa 1 ang nagsabing nakakatulong ito
Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.