Bakit hindi ako makasali sa group?

Ang users ay mabablock sa Groups kung sila ay nakitaan ng pangaabuso sa kanilang karapatan as members ng group. Ang users na magpapakita ng mga sumusunod ay maaaring ma-block ng Group admins at moderators:

  • Pagpo-post ng mga listings na walang kaugnayan sa Group
  • Pagpo-post ng doble-dobleng listings sa Group
  • Pagco-comment ng walang galang sa listings ng mga miyembro
  • Touting o ang pagtatangka na magbenta ng iyong items sa listings ng iba o sa labas ng Carousell
  • Maling pag-report ng listings sa Group

Kung ikaw ay na-block sa isang Group at gusto mong mag-apela para mapabilang ulit sa grupong ito, hinihikayat namin kayo na subukang i-resolba ang mga issue na ito with Group admins o moderators.

Ang mga desisyon sa pag-block at pag-tanggap ng users sa isang Group ay pinagdedesisyunan ng admins at moderators ng Group at hindi ng Carousell team. Ito ay upang mapanatili ang autonomy ng pagiging Group Admin.

Kung kinakailangan na i-contact ang Group admin at moderator, i-view ang "Members" sa isang Group para makita kung sinu-sino ang moderators at administrators. Matapos ito ay i-contact sila sa pamamagitan ng pag-message sa isa sa kanilang mga listings.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.