Paano mag-edit ng price/description/location ng listing?

Lahat ng Carousellers ay may option na mag-edit ng kanilang listings kahit saan at kahit kailan!

Maaari kang mag-edit ng category, pangalan, description, condition, price, Mailing or Delivery option at status ng listing — Mark As Sold or Mark As Reserved. Mayroon ding option para sa iyo na mag-delete ng listing. Ito ang mga steps kung papaano:

Mobile app

  1. Pumunta sa "Me" tab
  2. I-select ang listing na gusto mo i-edit
  3. Sa taas na kanang bahagi ng page, makikita mo ang "Edit" icon.
  4. I-tap ang icon na ito para mag-edit

Carousell Web*

  1. I-select sa may bar sa itaas ang pabilog na icon kung saan naroroon ang iyong profile picture
  2. I-select ang "Profile" mula sa dropdown menu
  3. I-select ang listing na gusto mo i-edit
  4. I-click ang "Edit Listing" at mag edit sa relevant fields
  5. I-select ang "Save" para makumperma ang mga inedit!

Ang listing na ito ay kaagad na mau-update sa marketplace at sa iyong profile.

Paano tanggalin ang location sa listings?

Para tanggalin ang location sa iyong listings, iwanan lang na blangko ang "Meet-up" option kapag magbe-benta! Maaari mo ring i-edit ang iyong existing listings at tanggalin ang laman ng "Meet-up and delivery" option para masiguro na ang precise location ay matatanggal. Gayunman, panatiliin sa isip na ang lahat ng listings ay kinakailangan nakabilang sa bansa, para hindi matanggal ang iyong listings sa country location nito.

 

*Ang pagkakasunod-sunod ng icons ay pwedeng maiba ng pwesto kapag ang gamit ay mobile browser 

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.