Paano i-deliver ng item sa buyer?

Dahil ang Carousell ay isang platform na nagbibigay ng pagkakataon na mag-connect ang buyers at sellers sa pamamagitian ng pag buy-and-sell, binibigyan namin ng opportunity ang buyers at sellers na pagusapan ang payment method na kumportable para sa parehong parties!

Dahil dito, ang method ng pagbabayad ay pinagdedesisyunan ng buyers at sellers mismo. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga paraan kung papaano magbayad:

  • Meet-up to deal
  • Registered mail

I-discuss with the buyer kung anong option ang mapagkakasunduan ninyo pareho.

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
5 sa 6 ang nagsabing nakakatulong ito
Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.