Sinubukan kong palitan ang password ko pero "Email is not in use" ang lumalabas

Kung nakatanggap ka ng "Email is not in use" na error, maaari mong:

  • I-check kung ang email address na iyong inenter ay tama
  • I-check kung walang spaces na nailgay between characters
  • I-check kung walang additional spacing sa una o dulong bahagi ng iyong email address
  • I-enter muli ang iyong email pagkarefresh ng iyong browser 
Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.