Paano bumili sa Carousell?

Para masimulan ang iyong buying Journey with Carousell, ito ang detalyadong guide na makakatulong sa iyo sa pagbili mo ng first item sa Carousell!

Note: Kailangan muna ay mayroon ka nang Carousell account. Hindi ka ba sigurado kung paano mag-sign up? Check out this article!

Para bumili ng item, i-select lamang ang listing na nagustuhan mo at i-tap ang "Chat" button. 

Sa chat conversation mo with a Carouseller, maaari ka magsimulang magtanong tungkol sa item, mag-request ng mas marami pang photos, at kadagdagang detalye kung paano makipag-deal!

Dahil ang Carousell ay isang buy-and-sell platform para sa buyers and sellers na mag-connect, hindi kami nagi-interfere sa pribadong agreements ng users at hinahayaan namin ang users na sila mismo ang magdecide kung anong klaseng arrangement ang mapagkakasunduan nila. Ito ang mga suggestions kung papaano mag-deal:

  1. Meet-up o cash-on-delivery (highly recommended!)
  2. Bank transfer and mailing*
  3. Paypal and mailing*

Kapag ang details ng deal ay nakumpirma na at napagkasunduan na ng parehong users at kung sigurado ka na gusto mo nang bilhin ang item, mag-offer sa seller!

Para mag-make ng offer, gawin lamang ang mga sumusunod na steps:

  1. Sa chat mo with the seller, i-select ang "Make Offer"
  2. Pagkatapos, i-select ang price at i-enter ang price na napagkasunduan (kung iba sa stated price)
  3. I-tap ang "Make Offer"
  4. I-select ang "Submit Offer" para i-confirm

Sa oras na ma-accept ng seller ang iyong offer, ikaw at ang seller ay maaari nang mag-iwan ng feedback sa isa't-isa para ma-share ang inyong kanya-kanyang transactional experience!

Paano mag-bayad kapag may gusto akong bilhin?

Dahil ang Carousell ay isang platform na nagbibigay ng pagkakataon na mag-connect ang buyers at sellers sa pamamagitian ng pag buy-and-sell, binibigyan namin ng opportunity ang buyers at sellers na pagusapan ang payment method na kumportable para sa parehong parties!

Dahil dito, ang method ng pagbabayad ay pinagdedesisyunan ng buyers at sellers mismo. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga paraan kung papaano magbayad:

  • Cash on delivery/meet-up
  • Bank transfer
  • PayPal

I-discuss with the seller na ka-deal mo kung anong option ang angkop para sa parehong parties!

Interesado ka rin ba na mag-benta ng item instead? I-cjeck ang aming guide sa Selling on Carousell.

 

*Contact your local postal service providers for more information on postage rates

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.