Ilang photos ang pwedeng ilagay sa bawat listing?

Maaari kang makapag-upload ng hanggang apat (4) na square-cropped photos bawat listing.

Kapag hindi sapat ang 4 na photos para mas ma-represent ng tama ang item na iyong binebenta, maaari kang mag-collage ng photos o mag-provide sa buyers ng iba pang photos kung mag-request sila. 

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.