Paano tanggalin ang location sa listings?

Para tanggalin ang location sa iyong listings, iwanan lang na blangko ang "Meet-up" option kapag magbe-benta! Maaari mo ring i-edit ang iyong existing listings at tanggalin ang laman ng "Meet-up and delivery" option para masiguro na ang precise location ay matatanggal. Gayunman, panatiliin sa isip na ang lahat ng listings ay kinakailangan nakabilang sa bansa, para hindi matanggal ang iyong listings sa country location nito.

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
0 sa 1 ang nagsabing nakakatulong ito
Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.