Paano maglagay ng listings sa Groups?

Para makapag-post ng listings sa isang Group, kailangan ay miyembro ka ng group na iyon. Ang pag-add ng listing sa isang group ay depende kung magli-list ka palang ng item o meron ka nang existing listing.

Kung magpo-post ka palang ng bagong listing at gusto mo itong i-add sa Group, maaari mong sundin ang mga sumusunod na steps:

Mobile app

Para mag-add ng bagong listing sa Group, mayroong option sa "Sell form" na pwede mong pagpilian ng Group(s) kung saan mo gusto ilagay ang iyong listing. Pagkatapos ay i-tap ang 'Done' button na nasa taas at kanang bahagi ng page.

Carousell Web*

Para mag-add ng bagong listing sa Group, mayroong option sa "Sell form" na pwede mong pagpilian ng Group(s) kung saan mo gusto ilagay ang iyong listing. I-type ang pangalan ng Group(s) kung saan mo gusto ilagay ang listing na ito at i-select ang Group na ito. I-tap ang "List my item" button sa ibaba ng screen pagkatapos.

Kung nais mo naman na i-add ang existing listings mo sa Groups, maaari mong sundin ang mga sumusunod na steps:

Mobile app

Para mag-add ng existing listing sa Group, kailangan mo munang pumunta sa Group kung saan mo gusto ilagay ang iyong listing(s). I-select ang "Sell in Group" (iOS) o "Sell" (Android) at matapos ito ay i-select ang "Add from Your Listings" (iOS) o "Sell in Group" (Android). Piliin ang listings na gusto mo mapabilang sa Group na ito at i-confirm by selecting "Add Listings"

Carousell Web*

Para mag-add ng existing listing sa Group, i-tap ang “Group” icon (katabi ng "Sell" icon) at i-select ang Group kung saan mo nais ilagay ang iyong listing(s). I-click ang “Sell in Group” (sa ilalim ng Group cover photo) at i-select ang "Add Listing" para sa listings na nais mo mapabilang sa Group. 

 

*Ang pagkakasunod-sunod ng icons ay pwedeng maiba ng pwesto kapag ang gamit ay mobile browser 

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.