Ano ang mga magagawa ko as an admin para sa isang Group?

Ang group admins ay may kapangyarihan upang mapanatili ang magandang kalidad ng Group!

Ito ang mga bagay na pwedeng gawin ng Group admins para ma-manage ang community:

 • Tanggalin ang mga hindi nabibilang na listings sa Group
  1. I-select ang "more" icon sa listing
  2. I-select ang "Remove from Group" para mag-tanggal ng listing sa Group
 • Pag-appoint ng users para maging moderators na makakatulong sa pag-manage mo ng Group
  1. I-select ang "more" icon sa Group (sa ibaba ng Group's cover photo)
  2. I-select ang "Manage Group"
  3. I-select ang "Members" 
  4. Hanapin at i-select ang user
  5. I-select ang "Appoint as Moderator" 
 • Pag-tanggal o pag-block sa users mula sa Group Remove

May dalawang paraan para mag-block/mag-tanggal ng users mula sa Group

Sa pamamagitan ng listing sa Group 

  1. I-select ang "more" icon sa listing
  2. Pilin ang "Remove from Group" o ang "Block user from Group"

Sa pamamagitan ng "Manage Group"

  1. I-select ang "more" icon in Group (sa ilalim ng Group's cover photo)
  2. I-select ang "Manage Group"
  3. I-select ang "Members" 
  4. Hanapin at i-select ang the user
  5. I-select ang "Remove from Group" o "Block user from Group"
 • Pag-unblock sa mga dating na-block na users 
  1. I-select ang "more" icon sa Group (sa ilalim ng Group's cover photo)
  2. I-select ang "Manage Group"
  3. I-select ang "Blocked Users" 
  4. hanapin at i-select ang user
  5. I-select ang "Unblock"
  6. Kumpirmahin ang action na ito sa lalabas na popup
 • Pag-edit ng Group Info
  1. I-select ang "more" icon sa Group (sa ilalim Group's cover photo)
  2. I-select ang "Manage Group"
  3. I-select ang "Edit Group Info" 
  4. I-edit ang "Group Title", "Group Description" o cover photo ng Group
  5. I-select ang "Save" at isumite ang mga pagbabago

Paano maging admin ng isang Group?

Para ma-consider na maging admin ng isang Group, mayroon kaming mga criteria o pamamantayan:

 • Reputasyon ng iyong account
 • Enthusiasm mo para maging admin
 • Kasaysayan ng iyong mga listings

Ang Group Admins din ay inaappoint on a rotational basis, depende sa pangangailangan ng Group.

Maaari kang magapply para maging admin dito: http://bit.ly/1Zfl29I

Kung nais mo na mag-manage ng Group sa kapasidad ng moderator, maaari ka ring mag-reach out sa admin at mag-request na ma-appoint na Group moderator!

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.