Paano mag-delete ng listing?

Ayaw mo na bang makita ang isang listing sa iyong profile? Maaari mo itong i-delete kung gayon! Para gawin ito, maaari mong sundin ang mga sumusunod na steps:

Mobile app

  1. Pumunra sa "Me" at piliin ang listing na gusto mo i-delete
  2. I-select ang "Edit" icon na nasa bandang taas at kanang bahagi ng itong listing
  3. I-select ang "Delete Listing"
  4. Hihingin ang iyong kumpirmasyon na i-delete ang listing

Carousell Web*

  1. I-tap ang pabilog na icon kung nasaan ang iyong Profile Picture sa bandang taas ng page
  2. I-select ang "Profile" mula sa drop down menu
  3. I-select ang listing na gusto mong burahin
  4. I-click ang "Edit Listing"
  5. Sa ibaba ng page, may option na "Delete Listing"
  6. Hihingin ang iyong kumpirmasyon na i-delete ang listing

Ang iyong listing ay kaagad na mawawala sa iyong profile at sa marketplace.

 

*Ang pagkakasunod-sunod ng icons ay pwedeng maiba ng pwesto kapag ang gamit ay mobile browser 

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.