Paano i-mark as sold ang isang listing?

Nakabenta ka ba successfully? Ito ang paraan paano mag-mark ng listing as sold!

Mobile app

May dalawang paraan para mag-mark ng item as sold sa app.

Through a Chat

Kung mayroon kang existing na chat conversation kung saan ka nakipag-chat with a fellow community member para sa item, at ang offer at acceptance ay nagawa na, ang options na "Reserve", "Mark as Sold" at "Leave Feedback" ay lalabas sa bandang taas ng chat.

Para i-mark ang item as sold, i-select ang "Mark as Sold" at ikaw ay hihingan ng kumpirmasyon bago ma-mark ang item as sold.

Through the Listing

  1. Pumunta sa "Me" at piliin ang listing na gusto mong i-mark as sold
  2. I-select ang "Edit" sa itaas bandang kanan na bahagi ng listing
  3. I-select ang "Mark as Sold"
  4. Ikaw ay hihingan ng kumpirmasyon sa iyong desisyon na pag-mark sa item as sold.

Carousell Web*

  1. I-tap ang pabilog na icon kung saan nakalagay ang iyong profile picture
  2. I-select ang “Profile” mula sa drop down menu
  3. I-select ang listing na gusto mong i-mark as sold
  4. I-select ang “Edit Listing”
  5. Sa ibaba ng page, may option para i-select ang "Mark as Sold"
  6. Ikaw ay hihingan ng kumpirmasyon sa iyong desisyon na pag-mark sa item as sold.

Ang iyong listing ay kaagad na mama-mark as sold!

Note: Tandaan na mag offer at ma-accept ang offer bago mag-mark ng item as "Sold"! Kapag ang item ay na-mark na as "Sold", ang offer at acceptance ay hindi na magagawa at ang users ay hindi na maaaring mag-exchange ng feedback.

 

*Ang pagkakasunod-sunod ng icons ay pwedeng maiba ng pwesto kapag ang gamit ay mobile browser 

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.