Paano i-link ang aking Carousell account sa Facebook at Twitter?

Ang pag-link sa iyong Carousell account sa Facebook at twitter ay isang simpleng proseso paro isang hakbang ito na importante sa pag-share ng iyong listings sa iba plang platform.

Mobile app

For iOS

Para i-link ang iyong Carousell account sa Facebook gamit ang app

 1. Pumunta sa iying Carousell profile, "Me"
 2. I-select ang Settings
 3. I-select ang Share Settings
 4. I-select ang Link your Facebook Account
 5. I-select ang "Log In with Phone Number or Email Address"
 6. I-input ang login details ng iyong Facebook account at i-authorize ang access

Para i-link ang iyong Carousell account sa Twitter gamit ang app

 1. Pumunta sa iying Carousell profile, "Me"
 2. I-select ang Settings
 3. I-select ang Share Settings
 4. I-select ang Link your Facebook/Twitter Account
 5. I-input ang login details ng iyong account at i-authorise ang access

For Android

Para i-link ang iyong account sa Facebook/Twitter gamit ang Carousell app

 1. Pumunta sa iying Carousell profile, "Me"
 2. I-select ang Settings
 3. I-select ang Share Settings
 4. I-select ang Link your Twitter Account
 5. Select Link your Facebook/Twitter Account

Carousell Web*

Unfortunately, ang function na ito ay kasalukuyang nagagawa lamang sa Carousell App sa iyong device (Android or iOS devices) only.

Kung may devices ka na gumagana na either of the above 2 operating systems for mobile, i-tap ang link na ito to start downloading the app on your device: https://carousell.com/app/

 

*Some icon arrangements may differ on mobile browser view 

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.