Paano i-link ang aking Carousell account sa Facebook at Twitter?

Ang pag-link sa iyong Carousell account sa Facebook at twitter ay isang simpleng proseso paro isang hakbang ito na importante sa pag-share ng iyong listings sa iba plang platform.

Mobile app

For iOS

Para i-link ang iyong Carousell account sa Facebook gamit ang app

 1. Pumunta sa iying Carousell profile, "Me"
 2. I-select ang Settings
 3. I-select ang Share Settings
 4. I-select ang Link your Facebook Account
 5. I-select ang "Log In with Phone Number or Email Address"
 6. I-input ang login details ng iyong Facebook account at i-authorize ang access

Para i-link ang iyong Carousell account sa Twitter gamit ang app

 1. Pumunta sa iying Carousell profile, "Me"
 2. I-select ang Settings
 3. I-select ang Share Settings
 4. I-select ang Link your Facebook/Twitter Account
 5. I-input ang login details ng iyong account at i-authorise ang access

For Android

Para i-link ang iyong account sa Facebook/Twitter gamit ang Carousell app

 1. Pumunta sa iying Carousell profile, "Me"
 2. I-select ang Settings
 3. I-select ang Share Settings
 4. I-select ang Link your Twitter Account
 5. Select Link your Facebook/Twitter Account

Carousell Web

Unfortunately, ang function na ito ay kasalukuyang nagagawa lamang sa Carousell App sa iyong device (Android or iOS devices) only.

Kung may devices ka na gumagana na either of the above 2 operating systems for mobile, i-tap ang link na ito to start downloading the app on your device: carousell.com/getstarted

 

 

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
0 sa 0 ang nagsabing nakakatulong ito
Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.