Bakit kailangang i-verify ang email?

Isa sa mga pinakaimportanteng step sa proses ng pag-register ng account ay ang pag-verify ng email.

Ang pag-verify ng iyong account ay ang makakapagbigay kakayahan sa iyo na magpost ng listings sa Carousell marketplace, kung saan maaaring makita ng potential buyers ang items na iyong binebenta. Also, magkakaroon ka ng badge na nakakadagdag kredibilidad sa iyong account kapag verified and iyong email address!

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento

0 komento

Sarado ang artikulo para sa mga komento.